Меню
Меню

Защита на личните данни

Геотех ООД обработва личните данни, които получава при оперирането на ceramicpark.bg в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 ("GDPR") и свързаната правна уредба, включително Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

"Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или фирма, което може да бъде "субект на данни". Категориите лични данни, които се обработват включват имена, електронна поща, адрес, IP адрес, телефонен номер, e-mail.

Целите, за които се обработват лични данни са:

 • Дейности по управление на електронния магазин.
 • Изпълнение на направена поръчка от ceramicpark.bg на основание сключването на договор.
 • Поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги.
 • Реклама на стоки и услуги на Геотех ООД.
 • Ползване на функция "бисквитки".
 • Разработване, доставка и усъвършенстване на продукти, услуги, съдържание и реклама.
 • Изпращане на важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.
 • Вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Геотех ООД.
 • Администриране на събития, лотария, конкурс или промоции, в които участвате.

На какво основание обработваме лични данни?

 • При поръчка в ceramicpark.bg ние събираме и обработваме Вашите имена, телефон, адрес за доставка, e-mail и други попълнени данни, като обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга на основание договорно отношение с Вас за целите на изпълнение на поръчката, съгласно чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679.
 • С цел да регистрация в ceramicpark.bg обработваме Вашите име, фамилия, e-mail адрес.
 • За данъчни и счетоводни цели при издаване на фактура, ние обработваме Вашите имена, ЕГН, адрес. Когато е издадена на юридическо лице (ЮЛ) – име на фирмата, имена на МОЛ, адрес на регистрация и БУЛСТАТ на основание изпълнение на наше задължение по Закона за счетоводството.
 • За целите на изпращане електронен бюлетин с оферти, промоции, новини, ние обработваме Вашия e-mail на основа получено от Вас съгласие съобразно разпоредбата на чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно - субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели. Може да обработваме Ваши лични данни (име, фамилия, телефон и/или e-mail) за целите на организирането и участието Ви в томболи, игри, анкети.
 • С цел по-добро потребителско изживяване и сигурността на ceramicpark.bg ние използваме "бисквитки" и обработваме Вашия IP адрес.
 • При запитване, направено по e-mail или чрез контактната ни форма на сайта (име, e-mail, телефон), или когато се обаждате на телефоните ни за контакт, ние обработваме предоставените от Вас лични данни с цел отговор на Вашите въпроси.
 • При свързване с нас за поръчка, рекламация или друг въпрос, касаещ договорните ни отношения, обработваме личните данни на основание сключения между нас договор.

На кого разкриваме лични данни?

В дадени случаи Геотех ООД може да разкрива лични данни пред наши партньори, които работят за нас, като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността ни или помагат на Геотех ООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни. Тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. Когато законът изисква това от нас, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене, Геотех ООД може да разкрие личните Ви данни пред трети лица. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че, за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Трансфер в трети страни?

Геотех ООД по правило не прехвърля данните Ви в трети страни извън Европейски Съюз (ЕС). В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни извън ЕС за изпълнение на договор между Геотех ООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи Геотех ООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие с нивото на защита на лични данни, което се предоставя с Регламент (ЕС) 2016/679 ("GDPR").

В какъв срок съхраняваме лични данни?

 • Личните данни, предоставени от Вас с цел покупка и с цел рекламация, се съхраняват за срок от минимум 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на задължението, с което са свързани.
 • Личните данни от фактура съхраняваме, спазвайки наше задължение по закон за срок от минимум 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ периода, за който се отнасят.
 • При оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, се стремим тези да бъдат изтрити в срок от 60 работни дена.

Какви мерки за защита на лични данни предприемаме?

Въвеждане, както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

Какви са Вашите права във връзка със събирането и обработването на лични данни?

 • Имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни.
 • Имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна.
 • Имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни.
 • Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Лични данни може да не бъдат изтрити само по някоя от следните причини:

 • Упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.
 • За спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ограничаване обработка на личните данни

Имате право да поискате администраторът на личните Ви данни да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.
Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред нас.

Имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2 (www.cpdp.bg).
При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящите условия, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.

Какви са последиците при оттегляне на съгласие за обработване?

Всеки субект на лични данни може да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да стане на следния e-mail: [email protected].

 • Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целите, посочени по-горе ще има за резултат това, че Геотех ООД няма да може да Ви изпраща съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с Вас по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път.
 • Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целите, посочени по-горе, ще има за резултат това, че Геотех ООД няма да може да контактува с Вас по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения от Вас мобилен телефон, както и да Ви изпраща SMS съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани със защитата на лични данни, можете да направите това по следните начини:

 • На e-mail адрес: [email protected].
 • На адрес: гр. Варна, ЗПЗ, по пътя за с. Тополи.
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки